תקנון אתר

כללי

 1. הרכישה והשימוש בחומרי האתר הינם בהתאם לתקנון זה.
 2. התקנון בלשון מטעמי נוחות בלבד ומתייחס בשוויון לכל המינים
 3. ניתן ליצור קשר עם החברה באמצעות מייל ו/או טלפון ו/או כל אמצעי אחר שמצויין בעמוד הראשי של האתר ובעמוד “צור קשר”.
 4. במקרים בהם חלים דמי ביטול כפי שיפורט בתקנון זה, דמי הביטול יעמדו על 5% מגובה ההזמנה או 250 ₪, הנמוך מבען השניים.
 5. החברה שומרת על זכותה לשנות ולעדכן תקנון זה מעת לעת. הכללים בתקנון האתר והוראות כל דין בעת השימוש באתר יחייבו את הלקוחות ואת החברה.
 6. כל מחלוקת משפטית בין משתמשי האתר לחברה תידון בבית המשפט בעיר תל אביב יפו בלבד.
 7. ביצוע של רכישה באתר מהווה הסכמה לכל תנאי התקנון ומדיניות האספקה וההחזרות.
 8. חברת איי די וי אקס בע”מ (להלן החברה) מפעילה אתר אינטרנט וחנות וירטואלית
 9. גולשים באתר יכולים לבצע רכישות של מוצרים ו/או שירותים כפי שמופיעים באתר.
 10. האתר מיועד לרכישה על ידי תושבים ישראלים ולאספקה בתוך מדינת ישראל.
 11. רכישה באתר מחייבת רישום ומילוי פרטים וכן אמצעי תשלום תקף כפי שמופיע בעמודי החנות הוירטואלית באתר.
 12. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע חסימה של גולשים בשל התנהגות שאינה הולמת את רוח האתר, שאינה לפי כללי התקנון, או שמבצעים פעולה כל שהיא על מנת לפגוע במכירות באמצעות האתר, ו/או כאלו שמסרו במתכוון פרטים שגויים או שביצעו דבר במתכוון שפוגע או עלול לפגוע בחברה, בספקיה, בלקוחותיה או בקהל הגולשים.
 13. התמונות המוצגות באתר הן לצורך המחשה בלבד ויתכנו שינויים בגוון או נראות של המוצר בפועל.
 14. מחירי המוצרים באתר תקפים לגבי המלאי הקיים במחסני החברה בלבד החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ומוצרים בכל עת ללא הודעה מוקדמת.
 15. מחירי המוצרים באתר כוללים מע”מ אלה אם צוין אחרת.
 16. מחירי המוצרים באתר אינם בהכרח זהים למחירים המוצגים בנקודות התצוגה והמכירה של החברה או מי ממשווקי המשנה שלה.
 17. מחירי המוצרים אינם כוללים משלח אלא אם צויין אחרת לגבי מוצרים במחירים מעל לסף המשתנה מעת לעת או מבוצע שימוש בקופון המקנה משלח חינם.
 18. באחריות הלקוח לבדוק ולהשוות מחירים וביצוע רכישה באתר מהווה הסכמה למחיר ולתנאים האחרים על פי תקנון זה.
 19. החברה אינה אחראית לתוכן אתרים אחרים או עמודים שאינם באתר החברה ואשר בוצע אליהם קישור מאחד מעמודי אתר החברה. החברה לא תישא בכל נזק שיגרם כתוצאה מביצוע פעולה כל שהיא באתר או עמוד המקושר ושאינו באתר החברה.

קניה באתר

 1. על הרוכשים או גולשים המעוניינים לבצע פעולות באתר ו/או לשמור פרטיהם חלשימוש מאוחר יותר באתר למלא טופס ובו פרטים שונים כגון: שם פרטי ומשפחה, מספר ת. זהות ו/או עוסק, כתובת מלאה, טלפון וטלפון נייד, דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר, דגם אופנוע ופרטים נוספים. אי מסירת מלוא הפרטים עלולה למנוע ביצוע פעולות ורכישות באתר. החברה פועלת כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תבצע בו שימוש אלא למטרות המפורטות בתקנון.
 2. אין להזין פרטים כוזבים ו/או לא מדויקים ביודעין. החברה רשאית לנקוט בהליכים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים במידה ויגרמו לה כתוצאה מכך נזקים ממשיים ו/או תדמיתיים ו/או אחרים.
 3. החברה לא תכבד רכישות שלא נקלטו במלואן ו/או לא שולמו במלואן באתר, או במידה ולא נקלטו הפרטים המלאים של הלקוח, וזאת גם אם מקור התקלה הוא בחיבורי אינטרנט, מחשבים, שרתים או מערכות שונות בין אם הן באחריות החברה או אחרים.
 4. במידה ויתברר שמוצר אזל ממלאי החברה או מלאי היצרנים ממנה רוכשת החברה, רשאית החברה לבטל את המכירה ולהשיב ללקוח את כספו. החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן ובמידת האפשר להמתין עד ךהגעתו מהיצרן למחסני החברה. והיה ובחר הלקוח שלא לרכוש את המוצר החלופי או לא להמתין לחזרתו למלאי יזוכה הלקוח ויושב לו כספו.
 5. היה והחברה תבטל את המכירה כאמור לעיל, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה.

תשלום ואספקה

 1. כל הזמנה שתבוצע באתר תשולם באמצעות כרטיס אשראי שיוזן על ידי הלקוח או בכל אמצעי תשלום אחר אשר יתאפשר באתר.
 2. במידה והרכישה תתבצע בתשלומים ותשלום כל שהוא לא יכובד, רשאית החברה להעמיד את יתרת התשלומים לפירעון מיידי ו/או לא לספק את המוצר שהוזמן עד לפירעון מלא של כל הסכומים וההוצאות שיגרמו לחברה בשל כך.
 3. במידה ומסיבה כל שהיא אמצעי התשלום יסורב או לא יכובד, תבוטל הרכישה ולחברה תעמוד הזכות לחייב את הלקוח בדמי ביטל כפי שיקבעו ויעודכנו מעט לעת בתקנון זה.
 4. במקרה בו החברה מספקת מוצר או מוצרים והמשלח מבוצע על חשבונה וללא חיוב נוסף של הלקוח בדמי משלוח נפרדים, החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את אופן ההובלה והאספקה (דואר רגיל, דואר רשום, שליח, באמצעות גורם פנימי של החברה ועוד). על פי בקשה מיוחדת של הלקוח החברה תספק את המוצר או המוצרים לגורם שלישי כגון מוסך, סוכנות, מתקין או אחרים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבל בקשה מיוחדת זו של הלקוח או לסרב לה על פי שיקוליה היא.
 5. לחברה שמורה הזכות להודיע ללקוח כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים (לרבות עקב היותו אזור מסוכן לדעת החברה). במקרה זה לא יחויב הלקוח בדמי משלוח והמוצר יימסר לידיו בנקודת איסוף שתקבע על ידי החברה.
 6. מוצר שהוזמן על ידי לקוח ואינו במלאי החברה בישראל או בנקודות המכירה שלה יסופק ללקוח בסמיכות להגעתו למחסני החברה.

אחריות

 1. אחריות החברה לתקינות המוצרים הינה לתקופה של 12 חודשים מיום אספקתם או שליחתם ללקוח, המוקדם מבין השנים. בעת תקופת האחריות החברה תתקן או תחליף את המוצר התקול, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. אחריות החברה תהיה על נזק שנגרם למוצר עקב פגם בייצור בלבד. החברה אינה אחראית לנזקים שנגרמו כתוצאה משימוש מוגבר ו/או אירוע תאונתי ו/או כח עליון. כמו כן לא תחול האחריות במקרים של שימוש לא סביר או שלא על פי הוראות היצרן.
 3. אחריות על פרטי לבוש כגון גרבים, כפפות, חולצות, מכנסים וכו’ תהיה מוגבלת לתקופה של 3 חודשים.
 4. החברה לא תהיה אחראית על התקנה או תיקון או הרכבה שהתבצעה על ידי הלקוח כמו כן, החברה לא תישא באחריות לנזק למוצר שהורכב שלא על פי הוראות היצרן כולל מומנט הידוק ברגים ועוד.
 5. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים ו/או הובלתם. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באתר, על ידי צד שלישי, שאינו בשליטתה.
 6. לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

סודיות

 1. פרטיו האישיים של המשתמש באתר הנמסרים בעת הרכישה ישמרו במאגרי המידע של החברה.
 2. הפרטים האישיים שמסר הלקוח, כמו גם פרטי הרכישות שיבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של החברה.
 3. החברה תהא רשאית לשלוח ללקוח דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בע”פ בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים באתר בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב. אם הלקוח אינו מעוניין שנפנה אליו כאמור לעיל, יהיה עליו לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שיקבל. כמו כן, החברה תשתמש בפרטים שימסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יכללו פרטים אישיים כמו שם, שם משפחה ופרטי התקשרות.
 4. החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הלקוח מצהיר בזאת כי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.
 5. החברה מתחייבת לשמור על סודיות לגבי כלל הפרטים האישיים ופרטי ההתקשרות שהעביר לה הלקוח ולא להעבירם לכל גוף שלישי.

קניין רוחני

 1. אין להעתיק, לשכפל, למכור, ולתרגם נתונים או מידע כלשהו מן האתר מבלי לקבל את רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. כמו כן אסור בהחלט לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
 2. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, השיטות, הסימנים המסחריים והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגראפי של האתר, בסיסי הנתונים בו וכל פרט אחר הנוגע לאתר.