מדיניות החזרת מוצרים

  1. לקוח רשאי לבטל קניית מוצר בהתאם ל “חוק הגנת הצרכן התשמ”א- 1981” (להלן "החוק"). בעת ביטול עסקה מצד הלקוח טרם אספקת המוצר שומרת החברה על זכותה לחייב את הלקוח בדמי ביטול כמתואר ומפורט בתקנון זה ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן.
  2. החזרת מוצר לאחר אספקתו ללקוח תתאפשר בתוך 14 ימים לכל המאוחר ובכל אופן לא מעבר לקבוע ב"חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981" לגבי אותו מוצר.
  3. לקוח יוכל להודיע על רצונות לבטל את העיסקה באמצעות מנגנון יצירת קשר בעמוד הראשי של האתר והחנות הוירטואלית.
  4. ביטול העיסקה יהיה בתוקף רק לאחר קבלת אישור החברה על קבלת הבקשה לביטול כאמור.
  5. זכות הביטול לא תעמוד לצרכן לגבי מוצרים הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית או לגבי מוצרים אשר יוצרו ו\או תוקנו ו\או הוזמנו מיצרן שאינו החברה במיוחד עבור הלקוח או לגבי שרות שהתקבל מהחברה.
  6. במקרה של ביטול עסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה באתר החברה, יהיה על הלקוח להחזיר את המוצר למחסני החברה. על המוצר המוחזר להיות באריזתו המקורית כשהיא שלמה ולהכיל את כל חלקיו כולל חיבורים, ברגים, מתאמים, חומרי אריזה ועיטוף וספרות שכלולה באריזה המקורית בעת הרכישה. היה והתקיימו התנאים להחזרה במלואם החברה תשיב ללקוח את הסכום ששולם על ידו עבור המוצר או השירותים והיא שומרת לעצמה לקזז את דמי הביטול המפורטים בתקנון זה במידה ויתמלאו התנאים לקיזוז כאמור כדין. החזרת המוצר תהיה בצירוף חשבונית הקניה ובטרם חלף המועד הקבוע בחוק להחזרת מוצר מסוג זה.
  7. במקרה של החזרה עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה באתר החברה, יוכל הלקוח לשולחו לחברה באמצעות שליח (דואר שליחים או אחר) והחברה תזכה את הלקוח בעלות המשלוח המחויבת למשלח דואר שליחים על ידי החברה.